#koalicjamiast

Koalicja Miast to program współpracy Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz sześciu miast: Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania i Szczecina.

Partnerstwo siedmiu metropolii służy zaktywizowaniu środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych. Stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów i instytucji kultury.

W ramach Koalicji Miast wzmacniamy naszą współpracę, podejmując dyskusję nt. samorządowej odpowiedzialności za kulturę oraz prezentujemy we Wrocławiu artystyczny potencjał miast koalicyjnych.

Cel

Celem Koalicji jest prezentacja miast skupiona na najważniejszych i najbardziej charakterystycznych dla nich narracjach kulturowych, flagowych projektach i tym, co stanowi o ich genius loci. Istotnym wymiarem programu jest również dyskusja o samorządowej odpowiedzialności za kulturę polską. Projekt jest ukierunkowany na proces, dialog i długie trwanie. Jest platformą wymiany doświadczeń, sieciującą polskie instytucje, organizacje oraz twórców kultury.

Esencja

Koalicja Miast stanowi innowacyjny na skalę europejską model działania i współpracy między miastami w dziedzinie kultury, niespotykany dotąd nawet w historii konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

 

Kultura determinuje rozwój społeczny tych miast, a poprzez to one determinują rozwój kultury w Polsce. Zrozumienie własnej tożsamości należy zacząć od przeanalizowania kulturalnej tożsamości nie tylko własnego miasta, ale również innych miast Polski stanowiących ważny kontekst i dopełnienie.

 

Wzajemna sieć wsparcia powstała przy Koalicji Miast pozwoli na tworzenie skutecznego lobbingu na rzecz kultury miejskiej, czego nie byłyby wstanie dokonać pojedyncze miasta zainteresowane rywalizacją pomiędzy sobą.

Historia

Idea Koalicji Miast ubiegających się o tytuł ESK powstała już na początku konkursu, w 2010 roku. Głównym jej założeniem było odejście od rywalizacji, na rzecz wspólnego dzieła, jakim będzie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.

 

Kreatorzy kultury, którzy przygotowywali aplikacje konkursowe, pomimo wewnętrznej rywalizacji dosyć szybko postawili na sferę wymiany doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami zrealizowanymi w swoich lokalnych kręgach.

 

Dyskusje te toczyły się w wielu miastach w Polsce, na dedykowanych temu tematowi konferencjach i seminariach, jak również przy okazji innych konferencji i debat poświęconych refleksji nad kulturą miejską.