#koalicjamiast #wro2016

Lublin
25–29.05
dla
Kultury

Miasto Inspiracji

Sceną prezentacji Lublina stanie się położona w samym centrum Wrocławia ulica Karola Szajnochy. To właśnie na niej najwięksi lokalni artyści zbudują scenerię unikalnego miasta inspiracji, w którym współczesność przeplata się z bogatą historią. Kilkudniowe widowisko odzwierciedlać będzie dialog tradycji z nowoczesnością oparty na spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych, koncertach oraz pokazach sztukmistrzowskich.

Głównym punktem programu będzie wyjątkowe widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego, łączące w sobie potencjał środowiska artystycznego z doświadczeniem teatralnym i sztuką slackline’u. Miejscem do ukazania złożonej i wielokulturowej historii Lublina i jego dziedzictwa stanie się podniebna przestrzeń – zawieszone nad ulicą liny, szarfy oraz wieże. Swój teatralny świat przywiezie także Leszek Mądzik, Paweł Passini i Łukasz Witt-Michałowski.

Nie zabraknie największych i najbardziej znanych lubelskich twórców sztuk wizualnych – Robert Kuśmirowski pokaże swoją największą realizację pt. „Tężnia sztuki”, Mariusz Tarkawian zaś podejmie się kilkudniowej pracy stworzenia jedynego w swoim rodzaju rysunku na ścianie jednej z kamienic. Tym jednak, co będzie przykuwać największą uwagę, będzie specjalnie zaprojektowana scenografia autorstwa Jarosława Koziary, która zwyczajną ulicę zamieni w przestrzeń tętniącą życiem, światłem i kolorami.

Na potrzeby prezentacji została powołana specjalna orkiestra uliczna. Kilkunastu najlepszych lubelskich muzyków w widowiskowych pochodach i flash mobach opanuje całe centrum Wrocławia, zapraszając do tańca i wspólnego świętowania.

Na wszystkie wydarzenia na ul. Szajnochy – wstęp wolny;
Na wydarzenia w Kamienicy Rynek 25 bezpłatne wejściówki – do odebrania w punkcie informacyjnym od 24.05.
Punkt informacyjny – Rynek 25, będzie działał od wtorku 24.05, w godz. 10.00-21.00

24.05 / wt 

Wystawa najlepszych plakatów kulturalnych / Rynek 25/ parter

PlakatOn – najlepsze plakaty kulturalne w Lublinie 2010–2016

Wystawa najlepszych plakatów reklamujących najważniejsze wydarzenia kulturalne w Lublinie z kilku ostatnich lat. Prace najbardziej wziętych lubelskich grafików ukazują wysoki poziom artystyczny i dużą różnorodność formalną. Zbiory pochodzą z Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego PlakatOn działającego przy Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, które rokrocznie jest organizatorem konkursu PlakatOn.

13:00 – Lublin – miasto, w którym rodzą się największe odkrycia – Prof. Andrzej Kokowski – wykład / Barbara Infopunkt / ul. Świdnicka 8c

„Lublin – miasto, w którym rodzą się największe odkrycia” – wykład prof. Andrzeja Kokowskiego

Lublin jest dla archeologii miejscem szczególnym, tak jak szczególna jest lubelska archeologia. Odsłania ona nie tylko tajemnice przeszłości swojego miasta, ale z sukcesami bada najdawniejsze dzieje Lubelszczyzny. W świecie mówi się, że Lublin „rodzi znakomite odkrycia”. Wiele z nich weszło do kanonu wiedzy o europejskiej starożytności, tak jak chociażby gockie kobiety, którym przed złożeniem do grobu obcinano głowy. Odkrycia efektownych skarbów z Grodów Czerwieńskich dały archeologii jedyny jak dotąd w Europie tytuł „Archeologicznego odkrycia roku” w plebiscycie National Geographic. To lubelscy badacze odnaleźli największą rzymską rzeźbę w środkowej Europie, a gigantycznymi grobowcami z epoki kamienia z lubelskiego Sławinka ekscytuje się cała naukowa konkurencja. No i mamy jedną z najpiękniejszych archeologicznych wystaw na lubelskim zamku.

25-29.05 / śr-nd 

Jarosław Koziara – scenografia ulicy / ul. Karola Szajnochy

Jarosław Koziara: scenografia ulicy

Autorem oprawy plastycznej lubelskiej prezentacji jest Jarosław Koziara – absolwent Technikum Pszczelarskiego i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy happeningi, performance, instalacje, landarty, projektuje okładki, plakaty, scenografie teatralne, a także pisze felietony dla Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM. Swobodnie porusza się po wielu obszarach sztuki, w każdym jest kreatywny i wyraźny. Ma swój rozpoznawalny styl, a mimo to często zaskakuje zmianami formalnymi. Wspólną cechą jego projektów jest prowokacyjność tak w formie wizualnej, jak i w treści. W jego twórczości widoczne są inspiracje malarstwem i rzeźbą plemienną oraz ludową. Widać w niej zachwyt magią i doskonałością prostych form, pochodzących ze sztuki i rzemiosła plemion afrykańskich, indiańskich, Aborygenów, Inków czy Majów – ale też chętnie odwołuje się do przebogatej ornamentyki orientalnej czy bliskowschodniej. Dekoracje buduje na bazie geometrycznych konstrukcji, a czyste kolory rozwijają i zwiększają wizualne działanie użytych form. Jego sztuka posiada w sobie organiczne piękno i jest czytelna dla odbiorcy, niesie jasny, klarowny przekaz i dużą dawkę dobrej energii, humoru oraz zabawy konwencjami.

Mariusz Tarkawian – działanie w przestrzeni / ul. Karola Szajnochy

Mariusz Tarkawian: malowanie ściany kamienicy przy ul. Karola Szajnochy

Artysta stał się niestrudzonym, pracowitym i bardzo uważnym obserwatorem i miłośnikiem przede wszystkim świata sztuki. Stąd w jego dorobku rozliczne cykle, na które składają się setki i tysiące rysunków, jak np. „W poszukiwaniu sztuki”, „Potencjalni artyści”, „Supermarket” czy „W przewidywaniu sztuki”. W tym skrupulatnym liczeniu prac oraz rejestrowaniu rzeczywistości Tarkawian działa jak Edward Dwurnik – klasyk polskiego malarstwa, który konsekwentnie od ponad 45 lat komentuje i opisuje polską rzeczywistość. Dla Tarkawiana podstawową inspiracją jest przede wszystkim świat sztuki: polskiej i światowej, dawnej i aktualnej, jak również tej z przyszłości. Rysuje także faunę i florę, wybrane przedmioty i zjawiska czy wydarzenia społeczne i polityczne, zarówno polskie, jak i międzynarodowe, np. w cyklu 366 obrotów.

Katarzyna Szczypior – zielona instalacja / ul. Karola Szajnochy

Katarzyna Szczypior: instalacja

Artystka zajmuje się architekturą krajobrazu. Związana z lubelską pracownią Garden Concept Architekci Krajobrazu, poza pracą zawodową zaangażowana w społeczne działania na rzecz kultury przestrzeni. Jej twórczość wpisuje się w nurt sztuki ekologicznej, poruszając problem zanikania przestrzeni zielonych w miastach.

Kinga i Łukasz Szulc – Miejsce pełne roślinności MPR121 / instalacja / ul. Karola Szajnochy

Kinga Szulc, Łukasz Szulc: MPR121 – Miejsce pełne roślinności

Interaktywna Szklarnia, która jest instalacją dźwiękową. Wchodząc do środka, możemy na moment wsłuchać się w miejską przestrzeń Lublina. Do naszych uszu trafią dźwięki rozmów, opowiedzianych historii, relacji radiowych czy nagrań terenowych. Poprzez kontakt z tymi dźwiękami z przeszłości, jak i teraźniejszości, doświadczymy Ducha miejsca. Otaczająca nas roślinność stanowi nieodłączną część kultury Lublina, a zarazem stanowi uniwersalne medium informacji między narratorem a słuchaczem.

Piękno Panie – Fotoplastikon / ul. Karola Szajnochy

Piękno Panie: Fotoplastykon

Niezależna Grupa Projektowa Piękno Panie, czyli Agata Zwierzyńska i Małgorzata Karwicka – absolwentki Wydziału Artystycznego UMCS – oraz osoby związane z lubelskim środowiskiem artystycznym, od trzech lat realizuje projekty artystyczno-społeczne w przestrzeni Lublina. Konstrukcja ustawiona na ulicy na pierwszy rzut oka przypomina wyglądem słup ogłoszeniowy, jednak odkryjecie w nim najprawdziwszy fotoplastykon. W tej nietypowej konstrukcji, nawiązującej do dawnych technik prezentacji fotografii, znajdą się przeźrocza z widokami Lublina i jego najciekawszymi zaułkami, wykonane przez dzieci ze Starego Miasta podczas warsztatów fotografii analogowej. Obcowanie z czarno-białymi fotografiami w tak nietypowej formie, w dodatku na siedząco – czyli z perspektywy małego człowieka – pozwala spojrzeć na miasto z nieco innej niż zwykle perspektywy.

Marcin Sudziński i Roman Krawczenko: Portrety Mieszkańców / Zaułek Solny

Marcin Sudziński i Roman Krawczenko: Portrety Mieszkańców

Rodzaj fotograficznego performance z użyciem drewnianej przenośnej ciemni fotograficznej, klasycznych drewnianych aparatów wielkoformatowych i stanowiska do portretu (krzesło, tło, metalowa podpora na głowę portretowanego). Portretowane osoby uczestniczą od początku do końca w całym procesie powstawania fotografii na szkle, są instruowani i przygotowywani do fotografii jak to miało miejsce w dawnych czasach fotografii. Podczas fotografowania mieszkańcy będę mogli usłyszeć o tradycjach portretowych Lublina. Metoda fotograficzna to tzw. mokra płyta kolodionowa, która była używana w początkach fotografii jako bardzo skuteczna i wszechstronna metoda otrzymywania świetnej jakości fotografii na szklanym bądź metalowym podłożu. Fotografowie pracują w ciągu dnia, 4 godziny dziennie. Wykonane portrety wrocławianie mogą odbierać wieczorem w Księgarni Hiszpańskiej.

Robert Kuśmirowski: Tężnia Sztuki / pl. Wolności

Robert Kuśmirowski: Tężnia Sztuki

Konstrukcja zbudowana z drewna iglastego, systemu różnych łączeń, drewnianych podpór, a przede wszystkim – triumf masy przedmiotów i urządzeń powystawowych, gromadzonych przez artystę przez 12 lat. Zebrane i poukładane gabarytowo oraz monochromatycznie wraz ze spisem inwentarzowym. Konstrukcja tężenia sztuki w założeniu ma współgrać z otoczeniem. Wystawione przedmioty przechodzą pewną przemianę, z funkcji magazynowej wejdą w poziom wystawienniczy, unosząc oko i depcząc nostalgię (przez poczucie niszczenia tych prac i pewnego ich końca). Tak jak przy prawdziwych obiektach solankowych pogoda będzie miała ogromny wpływ na ostateczny kształt tężni artystycznej. Przemiany barwne na przedmiotach korodujących, zacieki grawitacyjne na świeżo wzniesionej konstrukcji drewnianej i inne materiały, będą się zbierać w jeden nierozerwalny organizm. To inhalacja sztuką i samej sztuki wyprowadzonej z magazynów.

25.05 / śr

Wystawa najlepszych plakatów kulturalnych / Rynek 25/ parter

PlakatOn – najlepsze plakaty kulturalne w Lublinie 2010–2016

Wystawa najlepszych plakatów reklamujących najważniejsze wydarzenia kulturalne w Lublinie z kilku ostatnich lat. Prace najbardziej wziętych lubelskich grafików ukazują wysoki poziom artystyczny i dużą różnorodność formalną. Zbiory pochodzą z Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego PlakatOn działającego przy Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, które rokrocznie jest organizatorem konkursu PlakatOn.

10:00 – 21:00 – Leszek Mądzik – Negatyw / I piętro / Rynek 25

Leszek Mądzik: Negatyw

Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) to niezawodowa scena założona w 1969 r., stanowiąca autorski teatr Leszka Mądzika, zrodzony z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. We Wrocławiu artysta zaprezentuje instalację scenograficzną, którą sam opisuje: Obecność obiektów, form rzeźbiarskich, śladów ludzkiego ciała wypełnia przestrzeń teatru Scena Plastyczna KUL. Ich pojawienie się w konfrontacji z żywym człowiekiem buduje wraz z muzyką, dramaturgię spektaklu. Mrok wyzwala za sprawą światła ich znaczenie i symbolikę. Dotykając świat egzystencji człowieka, jego wymiar duchowy i emocjonalny, zbliża nas do tajemnicy istnienia. Rzeźby (negatywy, z których stworzone zostały przywołane formy plastyczne) budują i dokumentują tworzywo, z którego powstaje spektakl.

22:30 – DJ Papa Zura / Bułka z Masłem / ul. Szajnochy 11


Pan Zura (aka Papa Zura)

Od połowy lat 90. aktywny jako DJ i promotor muzyczny. Ze swoimi dj-setami z winylowych singli zwiedził kluby, festiwale i stacje radiowe w Polsce i wielu innych krajach. Należy do kolektywu Soul Service, z którym od 2005 r. promuje muzykę funk/soul/jazz, brzmienia psychodelii lat 60. i tropikalne rytmy, a także płyty winylowe jako nośnik. Soul Service są autorami znanej serii płytowej „Polish Funk” i innych albumów przedstawiających polską muzykę lat 60/70.

22:00 – Lublin Street Band – koncert

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty

21:30 – Sen o mieście – widowisko, reż. Janusz Opryński / ul. Szajnochy

Sen o Mieście

Scenariusz i reżyseria: Janusz Opryński
Scenografia: Jarosław Koziara

Muzyka: Rafał Rozmus
Kostiumy: Monika Nyckowska
Realizacja nagrań i dźwięku: Jarosław Rudnicki
Realizacja światła: Jan Piotr Szamryk

Udział biorą: Daria Rabenda, Magdalena Kwiek, Martyna Pytel, Julia Maciaszek, Sara Skrajna, Piotr Błaszczak, Kuba Bałdych, Antoni Michalski, Jan Gałek, Wojciech Śieńko, Jakub Szwed, Artut Perskawiec, Daniel Chlibiuk, Mateusz Kownacki, Mariusz Tarkawian
Tekst historyczny autorstwa Michała Miłosza Zielińskiego czyta Zbigniew Dziduch, fragmenty „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza czyta Dorota Landowska
Produkcja: Barbara Sawicka

Chcemy opowiedzieć o kilku ważnych epizodach z historii naszego miasta. Przez cztery kolejne wieczory para młodych ludzi: ona – tańcząca na szarfie, on – chodzący po linie, w towarzystwie sztukmistrzów i innych artystów sztuki cyrkowej ukażą dramaty i upadki, wskrzeszenia i chwile wielkiego szczęścia wyjęte z naszej historii. To wszystko odbędzie się w dekoracjach Jarka Koziary z jego mistycznym wielkim słońcem i z muzyką wybitnego kompozytora Rafała Rozmusa. Dodatkowo w czasie trwania tego pokazu Mariusz Tarkawian będzie rysował historie ludzi.

20:30 – Oficjalne otwarcie / wstęp prof. Andrzej Kokowski / ul. Szajnochy

18:00 – Lublin Street Band / Barbara Infopunkt / ul. Świdnicka 8c

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty

20:00 – Parada uliczna z udziałem Lublin Street Band, kuglarzy, artystów ognia i improwizatorów teatralnych

Parada uliczna

Na dobry początek do wspólnej zabawy zaprosi wrocławian Lublin Street Band. Zespół został powołany do życia specjalnie z okazji projektu Koalicji Miast, będzie to więc absolutna premiera. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Towarzyszyć im będą kuglarze, artyści ognia i improwizatorzy teatralni.


26.05 / cz

Wystawa najlepszych plakatów kulturalnych / Rynek 25/ parter

PlakatOn – najlepsze plakaty kulturalne w Lublinie 2010–2016

Wystawa najlepszych plakatów reklamujących najważniejsze wydarzenia kulturalne w Lublinie z kilku ostatnich lat. Prace najbardziej wziętych lubelskich grafików ukazują wysoki poziom artystyczny i dużą różnorodność formalną. Zbiory pochodzą z Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego PlakatOn działającego przy Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, które rokrocznie jest organizatorem konkursu PlakatOn.

10:00 – 21:00 – Leszek Mądzik – Negatyw / I piętro / Rynek 25

Leszek Mądzik: Negatyw

Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) to niezawodowa scena założona w 1969 r., stanowiąca autorski teatr Leszka Mądzika, zrodzony z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. We Wrocławiu artysta zaprezentuje instalację scenograficzną, którą sam opisuje: Obecność obiektów, form rzeźbiarskich, śladów ludzkiego ciała wypełnia przestrzeń teatru Scena Plastyczna KUL. Ich pojawienie się w konfrontacji z żywym człowiekiem buduje wraz z muzyką, dramaturgię spektaklu. Mrok wyzwala za sprawą światła ich znaczenie i symbolikę. Dotykając świat egzystencji człowieka, jego wymiar duchowy i emocjonalny, zbliża nas do tajemnicy istnienia. Rzeźby (negatywy, z których stworzone zostały przywołane formy plastyczne) budują i dokumentują tworzywo, z którego powstaje spektakl.

19:00 – Pogrom w przyszły wtorek, Marcin Wroński – czytanie performatywne, reż. Łukasz Witt- Michałowski / I piętro / Rynek 25

„Pogrom w przyszły wtorek” Marcina Wrońskiego – czytanie performatywne

reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski Lublin, wrzesień 1945 r.

Komisarz Maciejewski przebywa jako więzień w lubelskim Zamku. Poddawany jest regularnym, okrutnym przesłuchaniom, mającym na celu wydobycie zeznań satysfakcjonujących służby bezpieczeństwa. Mężczyzna jest już u kresu swoich sił, mimo to nadal próbuje zachować twarz. Można sobie wyobrazić jego zaskoczenie, gdy pojawia się perspektywa opuszczenia Zamku. Niczego jednak nie ma za darmo – Maciejewski otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki zabójstwa pewnego Żyda, którego podejrzewa się o współpracę ze służbą bezpieczeństwa. Były komisarz nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że śledztwo, którym ma się zajmować, jest zdecydowanie bardziej złożone, niż sam zakłada. Co więcej, musi stawić czoło zupełnie nowej rzeczywistości. Nowa Polska to miejsce pełne zagadek i niebezpieczeństw. Dawni sojusznicy mogą stać się śmiertelnymi wrogami, dlatego ufać można tylko samemu sobie… Książkę Marcina Wrońskiego uznano za najlepszą powieść kryminalną 2014 r. (autor otrzymał wszystkie przyznawane w Polsce branżowe nagrody dla powieści kryminalnej: Nagrodę Wielkiego Kalibru oraz Nagrodę Wielkiego Kalibru Czytelników Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu oraz nagrodę na Festiwalu „Kryminalna Piła” w Pile. Adaptacji podjął się sam autor wraz z reżyserem teatralnym Łukaszem Witt-Michałowskim.

21:30 – Sen o mieście, reż. Janusz Opryński / ul. Szajnochy

Sen o Mieście

 

Scenariusz i reżyseria: Janusz Opryński
Scenografia: Jarosław Koziara

Muzyka: Rafał Rozmus
Kostiumy: Monika Nyckowska
Realizacja nagrań i dźwięku: Jarosław Rudnicki
Realizacja światła: Jan Piotr Szamryk

Udział biorą: Daria Rabenda, Magdalena Kwiek, Martyna Pytel, Julia Maciaszek, Sara Skrajna, Piotr Błaszczak, Kuba Bałdych, Antoni Michalski, Jan Gałek, Wojciech Śieńko, Jakub Szwed, Artut Perskawiec, Daniel Chlibiuk, Mateusz Kownacki, Mariusz Tarkawian
Tekst historyczny autorstwa Michała Miłosza Zielińskiego czyta Zbigniew Dziduch, fragmenty „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza czyta Dorota Landowska
Produkcja: Barbara Sawicka

Chcemy opowiedzieć o kilku ważnych epizodach z historii naszego miasta. Przez cztery kolejne wieczory para młodych ludzi: ona – tańcząca na szarfie, on – chodzący po linie, w towarzystwie sztukmistrzów i innych artystów sztuki cyrkowej ukażą dramaty i upadki, wskrzeszenia i chwile wielkiego szczęścia wyjęte z naszej historii. To wszystko odbędzie się w dekoracjach Jarka Koziary z jego mistycznym wielkim słońcem i z muzyką wybitnego kompozytora Rafała Rozmusa. Dodatkowo w czasie trwania tego pokazu Mariusz Tarkawian będzie rysował historie ludzi.

22:00 – DJ Efebo / Bułka z Masłem / ul. Szajnochy 11

Senhor Efebo

Miłośnik kultury afrykańskiej i latynoamerykańskiej. DJ i perkusista oraz maniak analogowego brzmienia. Propaguje szeroko pojętą muzykę tropikalną. Współpracuje między innymi z polskimi kolektywami, takimi jak Soulservice, Break da Funk czy Uratujmy Afrobeat. W jego setach przewijają się różne style muzyczne takie jak Funk, Soul, Psychodelia, RNB, Afro-Beat czy Latin Jazz. Cechuje go eklektyczne podejście do prezentowanych nagrań. Grywa w klubach, barach, pubach i innych tego typu miejscach w Polsce i za granicą, serwując muzykę wspomaganą grą na instrumentach perkusyjnych. Najnowszy projekt DJ ski pod nazwą Diversao Soundsystem skupia się wokół Funkowej Sceny Brazylijskiej.

20:00 – Tatvamasi i Ladies Quartet – koncert / duża scena / ul. Szajnochy

 

 

Tatvamasi i Ladies Quartet

Projekt powstał z inicjatywy Kamila Filipowskiego z CK, który zaproponował połączenie dwóch skrajnie odległych brzmień i zapatrywań muzycznych. Z jednej strony kameralny kwartet smyczkowy Ladies Quartet, z drugiej obrazoburczy impro-elektro-psycho-twór Tatvamasi. Dwa kwartety z różnych środowisk nie oznaczają jednak bezpośredniego zmiksowania muzyki klasycznej czy rozrywkowej z improwizowanym progres rockiem. Nie będą to również nowe aranżacje starych kompozycji. Do projektu wykorzystano nowe utwory Tatvamasi, a eksperyment pokaże efekt współtworzenia nowej muzyki na żywo.

Ladies Quartet – powstał w 2011 roku. Tworzą go pełne temperamentu kobiety, zawodowo związane z orkiestrami filharmonicznymi i teatralnymi oraz biorące udział w wielu projektach rozrywkowych, produkcjach telewizyjnych, kameralnych i symfonicznych. Ladies Quartet współpracuje z wieloma artystami i zespołami jak: VooVoo, Perfect, Raz Dwa Trzy, Zakopower, Pectus, Perfect, Girls’n’Friends Orchestra Wojciecha Zielińskiego, Mateusz Pospieszalski, Karim Matusewicz, Zbigniew Wodecki, Małgorzata Walewska, Tomasz Korpanty i wielu innych.

Ela Fabiszak – I skrzypce; Ania Witkowska – II skrzypce; Justyna Żukowska – altówka; Asia Marczyk – wiolonczela

Tatvamasi – elektryczny kwartet muzyki improwizowanej. Po ukazaniu się pierwszej płyty, zespół postanowił wykonać kilka eksperymentów muzycznych z gośćmi. Pierwszy miał miejsce w maju 2015 r. Nowe kompozycje zespołu wzbogacone dźwiękami trąbki ukażą się na krążku jesienią nakładem Requiem Records. Następnie panowie zaprosili do współpracy Jedo Gibsona, brazylijskiego saksofonistę freejazzowego oraz Vasco Trila, hiszpańskiego multiperkusjonistę, z którymi zarejestrowali kolejny „przedziwny” materiał dźwiękowy. Aktualnie grupa pracuje nad nową płytą.

Tomasz Piątek – tenor sax; Grzegorz Lesiak – gitara; Łukasz Downar – gitara basowa; Krzysztof Redas – perkusja

19:30 – Impro na ulicy / mała scena / ul. Szajnochy

Poławiacze Pereł Improv Teatr – Impro na ulicy

improwizacja: Przemysław Buksiński, Remigiusz Jankowski, Łukasz Szymanek, Marcin Wąsowski, Michał Łysiak, Mirek Urban.

Codziennie w różnych godzinach pojawią się na ulicy improwizatorzy z lubelskiej grupy Poławiacze Pereł Improv Teatr. Ich improwizacja to zbiór kilkunastu reguł zachowania aktora na scenie, których zastosowanie pozwala opowiadać historie, ad hoc tworzyć nowe postacie i relacje między nimi, kreować świat. Spektakle charakteryzują się barwnym humorem, który pozwala z mówić z lekkością o trudnych nieraz problemach. Aktorzy do swoich działań chętnie włączają widzów, którzy stają się współtwórcami rzeczywistości kreowanej na scenie. Improwizacje Poławiaczy za każdym razem zaskakują, są eksperymentem zarówno dla widzów, jak i twórców, bowiem nikt z nich nie wie, jaki przebieg przybierze rozwijająca się historia.

18:30 – Čači Vorba – koncert / duża scena / ul. Szajnochy


Čači Vorba

Postrzegana jest jako jeden z czołowych polskich wykonawców folkowych ostatnich kilku lat. Oryginalna mieszanka potraktowanej z pasją i fachowością tradycji (cygańskiej, bałkańskiej i karpackiej), własnych kompozycji i muzycznych „remake’ów” pełnych niefolkowych pomysłów czerpiących m.in. z jazzu, rocka, klasyki czy muzyki filmowej sprawia, iż muzyka Čači Vorba wymyka się utartym schematom orkiestr dętych, Balkan-beatu czy cekinowej stylizacji. Wykonywana na tradycyjnych akustycznych instrumentach „cygańska fuzja” gatunków i stylów to wielopłaszczyznowe połączenie etnicznej transowości, rockowej dynamiki, subtelnych jazzujących harmonii i psychodelicznej przestrzeni, spojone charyzmatycznym głosem solistki grupy Marii Natanson. Ich ostatnia płyta „Šatrika” otrzymała „Nagrodę Niemieckich Krytyków Fonograficznych” w kategorii world-music, a czołowy magazyn poświęcony temu gatunkowi muzycznemu, brytyjski „fRoots”, wyróżnił ją wśród 10 najlepszych albumów grudniowego wydania.

18:00 – 18:30 – Stalking Paradise, chor. Külli Roosna, Kenneth Flak – Lubelski Teatr Tańca (fragmenty) / mała scena / ul. Szajnochy


Lubelski Teatr Tańca: Stalking Paradise

koncepcja i choreografia: Külli Roosna, Kenneth Flak; wykonanie: Ewelina Drzał-Fiałkiewicz, Anna Żak, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń / Lubelski Teatr Tańca; Aleksandra Łaba, Wojciech Łaba/ Pracownia Fizyczna; muzyka i wideo: Kenneth Flak; światło: Grzegorz Polak; realizacja dźwiękowa: Dariusz Kociński

„Stalking Paradise” to spektakl pod kierunkiem norwesko-estońskiego duetu choreografów Roosna i Flak, w którym tancerze Lubelskiego Teatru Tańca oraz Pracowni Fizycznej z Łodzi wspólnie poszukują odpowiedzi na pytania o wiarę. W co wierzymy? Dlaczego wierzymy w to, co robimy? Dlaczego tak trudno jest pogodzić ze sobą różne przekonania? Rozmaite elementy wiary poddane są analizie w spektaklu zarówno poprzez ruch, jak i dźwięk oraz tekst: dogmatyzm, płynność, zmiana, stabilność, adaptacja. Na jakiej podstawie podejmujemy nasze decyzje? Podejmujemy działania, aby wypełnić społeczne oczekiwania, czy raczej kierując się przede wszystkim własnymi przekonaniami? Jak rozpoznajemy różnicę pomiędzy tymi dwiema opcjami – czy w ogóle istnieje między nimi jakaś istotna różnica? Spektakl realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Zamówienia choreograficzne 2014.

17:30 – 18:00 – Ladies Quartet – krótki koncert / duża scena / ul. Szajnochy


Ladies Quartet

Ladies Quartet – powstał w 2011 roku. Tworzą go pełne temperamentu kobiety, zawodowo związane z orkiestrami filharmonicznymi i teatralnymi oraz biorące udział w wielu projektach rozrywkowych, produkcjach telewizyjnych, kameralnych i symfonicznych. Ladies Quartet współpracuje z wieloma artystami i zespołami jak: VooVoo, Perfect, Raz Dwa Trzy, Zakopower, Pectus, Perfect, Girls’n’Friends Orchestra Wojciecha Zielińskiego, Mateusz Pospieszalski, Karim Matusewicz, Zbigniew Wodecki, Małgorzata Walewska, Tomasz Korpanty i wielu innych.

Ela Fabiszak – I skrzypce; Ania Witkowska – II skrzypce; Justyna Żukowska – altówka; Asia Marczyk – wiolonczela

 

14:00 – 17:00 – Lublin Street Band / Poławiacze Pereł w akcji

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty

14:00 – 17:00 – Open Slackline / ul. Szajnochy

Open Slackline

Slacklining to dyscyplina sportowa polegająca na chodzeniu i wykonywaniu trików na napiętej taśmie o szerokości ok. 5 cm rozwieszonej między dwoma punktami. Często mylona jest z cyrkowym chodzeniem po linie. Slacklinerzy chodzą, skaczą i wykonują przeróżne ewolucje na taśmie zawieszonej nisko nad ziemią, między budynkami, a nawet między szczytami górskimi. Członkowie Slackline Lublin zapraszają wszystkich chętnych do wypróbowania swoich sił, bo jak twierdzą, nie jest to takie trudne.


27.05 / pt

12:00 – 13:30 – Warsztaty instrumentalne „Wszystko Gra” / ul. Szajnochy

Czy faktycznie wszystko zagra i każdy zaśpiewa, będzie zależało tylko od Was – uczestników warsztatów, które przeprowadzi założyciel i lider Orkiestry Św. Mikołaja – zespołu, o mówi się, że „wymyślił folk w Polsce”. Bogdan Bracha jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny folkowej, praktykiem i teoretykiem tego nurtu. W czasie otwartego spotkania podzieli się z jego uczestnikami swoją wiedzą i przemyśleniami o folku. Spotkanie będzie także okazją do bezpośredniego kontaktu z instrumentami i muzyką. Tym razem Bogdan Bracha stworzy swoją Orkiestrę z uczestników spotkania. Okaże się, że muzykowanie nie jest wcale takie trudne! Obiecujemy, że mimo pierwszego spotkania Orkiestra Bogdana od razu zagra do słuchu, a może i do tańca!

https://www.facebook.com/wszystkograwarsztaty

Wystawa najlepszych plakatów kulturalnych / Rynek 25/ parter

PlakatOn – najlepsze plakaty kulturalne w Lublinie 2010–2016

Wystawa najlepszych plakatów reklamujących najważniejsze wydarzenia kulturalne w Lublinie z kilku ostatnich lat. Prace najbardziej wziętych lubelskich grafików ukazują wysoki poziom artystyczny i dużą różnorodność formalną. Zbiory pochodzą z Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego PlakatOn działającego przy Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, które rokrocznie jest organizatorem konkursu PlakatOn.

10:00 – 21:00 – Eastreet – wystawa fotografii / I piętro / Rynek 25

Eastreet

To coroczna, międzynarodowa wystawa i publikacja książkowa poświęcona fotografii ulicznej i dokumentalnej z krajów Europy Wschodniej. Celem projektu jest przyjrzenie się człowiekowi w przestrzeni publicznej Europy Wschodniej, poprzez medium fotografii ulicznej – czyli niepozowane, spontaniczne zdjęcia, dokumentujące unikalne momenty, idee czy symbole. Eastreet to próba zbiorowego wizualnego opisu jakże złożonego i zróżnicowanego regionu, oraz spojrzenie na Europę Wschodnią ponad stereotypami, granicami i różnicami. Eastreet to unikalne w skali światowej przedsięwzięcie i najważniejszy w ostatnich latach międzynarodowy projekt fotograficzny wywodzący się z Lublina. Jak dotąd odbyły się trzy edycje, każda z nich miała premierę w Lublinie, a następnie prezentowana była w galeriach i na festiwalach fotograficznych poza granicami. Wystaw gościła w Belgii, Francji, Gruzji, Chorwacji, Kambodży, Tajlandii. Każdej edycji towarzyszy specjalna publikacja książkowa, zawierająca wszystkie prezentowane fotografie. Projekt realizowany jest corocznie w oparciu o otwarty nabór – do ostatniej edycji zgłoszono blisko 10 tys. zdjęć od autorów z całego świata. Podczas trzech edycji zaprezentowano łącznie ok 250 zdjęć z niemal wszystkich krajów szeroko rozumianej Europy Wschodniej. Dyrektorem i pomysłodawcą wystawy jest Tomasz Kulbowski (pochodzący z Lublina fotograf i promotor fotografii dokumentalnej). Stale współpracują z projektem: Joanna Kinowska (niezależna kuratorka, historyk sztuki specjalizująca się w fotografii) oraz Aleksander Bochenek i Grzegorz Ostręga (fotoreporterzy, edytorzy i nauczyciele fotografii dokumentalnej).

10:00 – 21:00 – Leszek Mądzik – Negatyw / I piętro / Rynek 25

Leszek Mądzik: Negatyw

Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) to niezawodowa scena założona w 1969 r., stanowiąca autorski teatr Leszka Mądzika, zrodzony z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. We Wrocławiu artysta zaprezentuje instalację scenograficzną, którą sam opisuje: Obecność obiektów, form rzeźbiarskich, śladów ludzkiego ciała wypełnia przestrzeń teatru Scena Plastyczna KUL. Ich pojawienie się w konfrontacji z żywym człowiekiem buduje wraz z muzyką, dramaturgię spektaklu. Mrok wyzwala za sprawą światła ich znaczenie i symbolikę. Dotykając świat egzystencji człowieka, jego wymiar duchowy i emocjonalny, zbliża nas do tajemnicy istnienia. Rzeźby (negatywy, z których stworzone zostały przywołane formy plastyczne) budują i dokumentują tworzywo, z którego powstaje spektakl.

21:00 – W nowym kinie – Kinoteatr Projekt / Poławiacze Pereł Teatr Improv / I piętro / Rynek 25


Kinoteatr Projekt i Poławiacze Pereł Improv Teatr: W nowym kinie

Wypadkowa dwóch światów: filmu niezależnego i teatralnego improv. Spektakl improwizowany, inspirowany filmem. Kinoteatr Projekt oraz Improv Teatr „Poławiacze Pereł” z Lublina połączyły swoje siły, by zaprezentować publiczności we Wrocławiu innowacyjny sposób na teatr w kinie. W kluczowym momencie przygotowany film zostanie przerwany i oddany w ręce aktorów, którzy nie wiedzą, jaki to będzie film. Czy uda im się trafić w oryginalne zakończenie? Czy może wyimprowizują zakończenie alternatywne? Jeśli chcecie zobaczyć, jak postaci z filmu wychodzą na deski teatralne – zapraszamy!

 

18:00 – Fotografia lubelska: Marcin Sudziński, Tomasz Kulbowski, Lucjan Demidowski, Joanna Zętar / spotkanie / Eastreet – wernisaż wystawy / Rynek 25

  

portrety Marcina Sudzińskiego


Fotografia lubelska: Marcin Sudziński, Tomasz Kulbowski, Lucjan Demidowski, Joanna Zętar / spotkanie

W kameralnym klimacie odbędą się spotkania, podczas których będziemy mogli posłuchać o najciekawszych wątkach z historii lubelskiej fotografii. Opowiemy o początkach i rozwoju nowego medium, najbardziej znanych fotografach i ich działalność w XIX i XX wieku, nie zapominając o prezentacji ich zdjęć. Będziemy mieli okazję zapoznać się ze współczesnymi wątkami fotografii – spotkamy się z przedstawicielami młodego i starszego pokolenia lubelskich artystów.

Eastreet

To coroczna, międzynarodowa wystawa i publikacja książkowa poświęcona fotografii ulicznej i dokumentalnej z krajów Europy Wschodniej. Celem projektu jest przyjrzenie się człowiekowi w przestrzeni publicznej Europy Wschodniej, poprzez medium fotografii ulicznej – czyli niepozowane, spontaniczne zdjęcia, dokumentujące unikalne momenty, idee czy symbole. Eastreet to próba zbiorowego wizualnego opisu jakże złożonego i zróżnicowanego regionu, oraz spojrzenie na Europę Wschodnią ponad stereotypami, granicami i różnicami. Eastreet to unikalne w skali światowej przedsięwzięcie i najważniejszy w ostatnich latach międzynarodowy projekt fotograficzny wywodzący się z Lublina. Jak dotąd odbyły się trzy edycje, każda z nich miała premierę w Lublinie, a następnie prezentowana była w galeriach i na festiwalach fotograficznych poza granicami. Wystaw gościła w Belgii, Francji, Gruzji, Chorwacji, Kambodży, Tajlandii. Każdej edycji towarzyszy specjalna publikacja książkowa, zawierająca wszystkie prezentowane fotografie. Projekt realizowany jest corocznie w oparciu o otwarty nabór – do ostatniej edycji zgłoszono blisko 10 tys. zdjęć od autorów z całego świata. Podczas trzech edycji zaprezentowano łącznie ok 250 zdjęć z niemal wszystkich krajów szeroko rozumianej Europy Wschodniej. Dyrektorem i pomysłodawcą wystawy jest Tomasz Kulbowski (pochodzący z Lublina fotograf i promotor fotografii dokumentalnej). Stale współpracują z projektem: Joanna Kinowska (niezależna kuratorka, historyk sztuki specjalizująca się w fotografii) oraz Aleksander Bochenek i Grzegorz Ostręga (fotoreporterzy, edytorzy i nauczyciele fotografii dokumentalnej).

21:30 – Sen o mieście, reż. Janusz Opryński / ul. Szajnochy

Sen o Mieście

 

Scenariusz i reżyseria: Janusz Opryński
Scenografia: Jarosław Koziara

Muzyka: Rafał Rozmus
Kostiumy: Monika Nyckowska
Realizacja nagrań i dźwięku: Jarosław Rudnicki
Realizacja światła: Jan Piotr Szamryk

Udział biorą: Daria Rabenda, Magdalena Kwiek, Martyna Pytel, Julia Maciaszek, Sara Skrajna, Piotr Błaszczak, Kuba Bałdych, Antoni Michalski, Jan Gałek, Wojciech Śieńko, Jakub Szwed, Artut Perskawiec, Daniel Chlibiuk, Mateusz Kownacki, Mariusz Tarkawian
Tekst historyczny autorstwa Michała Miłosza Zielińskiego czyta Zbigniew Dziduch, fragmenty „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza czyta Dorota Landowska
Produkcja: Barbara Sawicka

Chcemy opowiedzieć o kilku ważnych epizodach z historii naszego miasta. Przez cztery kolejne wieczory para młodych ludzi: ona – tańcząca na szarfie, on – chodzący po linie, w towarzystwie sztukmistrzów i innych artystów sztuki cyrkowej ukażą dramaty i upadki, wskrzeszenia i chwile wielkiego szczęścia wyjęte z naszej historii. To wszystko odbędzie się w dekoracjach Jarka Koziary z jego mistycznym wielkim słońcem i z muzyką wybitnego kompozytora Rafała Rozmusa. Dodatkowo w czasie trwania tego pokazu Mariusz Tarkawian będzie rysował historie ludzi.

22:00 – DJ Ya-Neck / Bułka z Masłem / ul. Szajnochy 11

DJ Ya-Neck
DJ Ya-Neck – Dookoła świata

Janek Taraszkiewicz (DJ Ya-Neck) zaprasza na muzyczną podróż w cztery strony świata. Na imprezie zabrzmią dźwięki bałkańskie, latynoamerykańskie, jamajskie, a także jazz, swing i polska muzyka folkowa. Wieczór ten ma na celu pokazać różnorodność i bogactwo muzyki niekoniecznie znanej, pochodzącej z oryginalnych zakątków świata, a co najważniejsze: tanecznej. Janek Taraszkiewicz: DJ, producent, promotor. Od lat występuje w kraju i za granicą, promując szeroko pojętą „muzykę świata”.

20:00 – Sekta Denta – koncert / duża scena / ul. Szajnochy

Sekta Denta 

Zespół zagadka. Jazzmetalowa, energetyczna bomba decybelowa i progresywnie tykająca muzyczna machina zarazem. W 2014 r. wydali swój debiutancki album (w całości do odsłuchania pod adresem: sektadenta.bandcamp.com). Na wiosnę bieżącego roku zostanie wydana druga płyta-epka „Mars Zero”. Do największych swoich sukcesów zaliczają tytuł laureata zeszłorocznej edycji Festiwalu Fama w Świnoujściu czy współpracę nagraniową z takimi gośćmi jak: Jacek „Budyń” Szymkiewicz, bracia Bartek i Kuba Kapsa czy Marcin Cichy z zespołu Skalpel. Bezkompromisowe i eklektyczne brzmienie zespołu uzupełnione o moc instrumentów dętych tworzy iście radykalną mieszankę, która wytrąci z obuwia niejednego sceptyka.

Łukasz Prokop – gitara elektryczna, sample; Michał Walas – gitara basowa; Daniel Furtak – perkusja; Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Marcin Kowalczuk – puzon; Magdalena Jakubowska – flet poprzeczny; Wojciech Tryksza – gitara elektryczna, elektronika

19:30 – Impro na ulicy / mała scena / ul. Szajnochy

Poławiacze Pereł Improv Teatr – Impro na ulicy

improwizacja: Przemysław Buksiński, Remigiusz Jankowski, Łukasz Szymanek, Marcin Wąsowski, Michał Łysiak, Mirek Urban.

Codziennie w różnych godzinach pojawią się na ulicy improwizatorzy z lubelskiej grupy Poławiacze Pereł Improv Teatr. Ich improwizacja to zbiór kilkunastu reguł zachowania aktora na scenie, których zastosowanie pozwala opowiadać historie, ad hoc tworzyć nowe postacie i relacje między nimi, kreować świat. Spektakle charakteryzują się barwnym humorem, który pozwala z mówić z lekkością o trudnych nieraz problemach. Aktorzy do swoich działań chętnie włączają widzów, którzy stają się współtwórcami rzeczywistości kreowanej na scenie. Improwizacje Poławiaczy za każdym razem zaskakują, są eksperymentem zarówno dla widzów, jak i twórców, bowiem nikt z nich nie wie, jaki przebieg przybierze rozwijająca się historia.

19:00 – Ot Kot – promocja monograficznego albumu o twórczości Andrzeja Kota / Księgarnia Hiszpańska / ul. Szajnochy 5

Ot Kot – promocja monograficznego albumu o twórczości Andrzeja Kota

Andrzej Kot był lubelskim grafikiem, kaligrafem, zecerem, typografem, miłośnikiem liter (jego wersje alfabetu to prawdziwe cudo), ilustracji i satyry. W Lublinie znany był głównie jako twórca ekslibrisów, znaków graficznych i satyrycznych rysunków, którymi zasypywał swoich przyjaciół. Był jednak postacią docenianą za swą twórczość nie tylko Lublinie, ale i w wielu miejscach na świecie. Artysta doczekał się w tym roku swojej pierwszej monograficznej publikacji „OT-KOT”.

18:30 – Dziadowski Projekt – koncert / duża scena / ul. Szajnochy


Dziadowski Projekt

Młode trio mające zupełnie inne podejście do muzyki ludowej. Dziadowski Projekt to „dziadstepy”, czyli techno, elektro, disco-metal z białym śpiewem, tekstami pieśni tradycyjnych oraz własnymi tekstami nawiązującymi do obrzędowości ludowej i demonologii słowiańskiej. Koncert zespołu to mały spektakl. Całość wypełniona mocnym bitem sprawia, że widz zaczyna tańczyć jak opętany przez wiły i strzygi. Koncertom będą towarzyszyć warsztaty muzyczne.

Dziadowski Projekt: Snowid; Karolina Balmas – wokal, bęben, przeszkadzajki, drumla; Aleksandra Członka – wokal, cajon, drumla, przeszkadzajki, bębny

18.00 – Historie których nigdy nie opowiedzieliśmy, chor. Simone Sandroni – Lubelski Teatr Tańca (fragmenty) / mała scena / ul. Szajnochy

Lubelski Teatr Tańca: Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy

choreografia i reżyseria: Simone Sandroni; asystentka choreografa: Elvira Zuñiga; światło: Grzegorz Polak, dźwięk / wideo: Dariusz Kociński; taniec: Aleksandra Łaba (Beata Mysiak), Anna Żak, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń, muzyka: collage

Cztery charaktery, cztery osoby „opowiadają” swoje historie: słowami, obrazami, ciałem i ruchem, w ciszy, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Cztery różne osobowości, zbyt blisko siebie, zarówno w przestrzeni fizycznej jak i czasowej, przesiąknięte sobą nawzajem, walczą o uwagę i intymność.

14:00 – 15:00 – Legendy Dawnego Miasta – Poławiacze Pereł Improv Teatr / mała scena / ul. Szajnochy

 


Poławiacze Pereł Improv Teatr: Legendy Dawnego Miasta

Inspiracją do spektakli będą podania, klechdy, przekazywane z ust do ust przez wieki opowieści, w których główne role, obok lubelskich postaci historycznych: Leszka Czarnego, Pięknej Złotniczanki, Jana Boczarskiego i Nieszczęsnej Rusałki, grają zwyczajni ludzie, mieszkańcy miasta, sąsiedzi, koledzy z pracy, przechodnie, przyjezdni. W czasie spektaklu będą snuć opowieści o niezwyczajnych mieszkańcach Dawnego Miasta i ich tajemnicach, które stały się miejskimi legendami, powtarzanymi do dziś w lubelskich podwórkach i bramach. W improwizację wplatane będą fragmenty opowieści, czytane przez moderatora/aktora. Gotowe opowieści posłużą za punkt wyjścia do zupełnie nowych historii, wypełnionych fantazjami publiczności i żywymi dialogami aktorów Improv teatru „Poławiacze Pereł”.

12:00 – 15:00 – Lublin Street Band

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty

12:00 – 13:30 – Warsztat tradycyjnych pieśni lubelskich / ul. Szajnochy

Warsztaty tradycyjnych pieśni lubelskich

Podczas warsztatów poznamy kilka pieśni pochodzących z Lubelszczyzny, o tematyce weselnej, kołysankę oraz pieśń dziadowską. Zajęcia poprowadzi Aleksandra Członka – wokalistka i instrumentalistka dwóch folkowych projektów muzycznych Kipikasza i Dziadowski Projekt, uczennica wielu mistrzów muzyki tradycyjnej, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna w roku 2016 z projektem „Pieśni przekazane – pieśni niezapomniane” mającym na celu odnajdywanie i rejestrowanie najstarszych pieśni południowo-wschodniej Polski oraz przekazywanie ich podczas warsztatów śpiewu. Obecnie doskonali się w obrzędowości weselnej, zwyczajach i pieśniach związanych z przebiegiem tradycyjnego ludowego wesela, które chciałaby wprowadzić do współczesnych wesel.

12:00 – 17:00 – Open Slackline / ul. Szajnochy

Open Slackline

Slacklining to dyscyplina sportowa polegająca na chodzeniu i wykonywaniu trików na napiętej taśmie o szerokości ok. 5 cm rozwieszonej między dwoma punktami. Często mylona jest z cyrkowym chodzeniem po linie. Slacklinerzy chodzą, skaczą i wykonują przeróżne ewolucje na taśmie zawieszonej nisko nad ziemią, między budynkami, a nawet między szczytami górskimi. Członkowie Slackline Lublin zapraszają wszystkich chętnych do wypróbowania swoich sił, bo jak twierdzą, nie jest to takie trudne.


28.05 / sb 

Wystawa najlepszych plakatów kulturalnych / Rynek 25/ parter

PlakatOn – najlepsze plakaty kulturalne w Lublinie 2010–2016

Wystawa najlepszych plakatów reklamujących najważniejsze wydarzenia kulturalne w Lublinie z kilku ostatnich lat. Prace najbardziej wziętych lubelskich grafików ukazują wysoki poziom artystyczny i dużą różnorodność formalną. Zbiory pochodzą z Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego PlakatOn działającego przy Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, które rokrocznie jest organizatorem konkursu PlakatOn.

10:00 – 21:00 – Eastreet – wystawa fotografii / I piętro / Rynek 25

Eastreet

To coroczna, międzynarodowa wystawa i publikacja książkowa poświęcona fotografii ulicznej i dokumentalnej z krajów Europy Wschodniej. Celem projektu jest przyjrzenie się człowiekowi w przestrzeni publicznej Europy Wschodniej, poprzez medium fotografii ulicznej – czyli niepozowane, spontaniczne zdjęcia, dokumentujące unikalne momenty, idee czy symbole. Eastreet to próba zbiorowego wizualnego opisu jakże złożonego i zróżnicowanego regionu, oraz spojrzenie na Europę Wschodnią ponad stereotypami, granicami i różnicami. Eastreet to unikalne w skali światowej przedsięwzięcie i najważniejszy w ostatnich latach międzynarodowy projekt fotograficzny wywodzący się z Lublina. Jak dotąd odbyły się trzy edycje, każda z nich miała premierę w Lublinie, a następnie prezentowana była w galeriach i na festiwalach fotograficznych poza granicami. Wystaw gościła w Belgii, Francji, Gruzji, Chorwacji, Kambodży, Tajlandii. Każdej edycji towarzyszy specjalna publikacja książkowa, zawierająca wszystkie prezentowane fotografie. Projekt realizowany jest corocznie w oparciu o otwarty nabór – do ostatniej edycji zgłoszono blisko 10 tys. zdjęć od autorów z całego świata. Podczas trzech edycji zaprezentowano łącznie ok 250 zdjęć z niemal wszystkich krajów szeroko rozumianej Europy Wschodniej. Dyrektorem i pomysłodawcą wystawy jest Tomasz Kulbowski (pochodzący z Lublina fotograf i promotor fotografii dokumentalnej). Stale współpracują z projektem: Joanna Kinowska (niezależna kuratorka, historyk sztuki specjalizująca się w fotografii) oraz Aleksander Bochenek i Grzegorz Ostręga (fotoreporterzy, edytorzy i nauczyciele fotografii dokumentalnej).

10:00 – 21:00 – Leszek Mądzik – Negatyw / I piętro / Rynek 25

Leszek Mądzik: Negatyw

Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) to niezawodowa scena założona w 1969 r., stanowiąca autorski teatr Leszka Mądzika, zrodzony z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. We Wrocławiu artysta zaprezentuje instalację scenograficzną, którą sam opisuje: Obecność obiektów, form rzeźbiarskich, śladów ludzkiego ciała wypełnia przestrzeń teatru Scena Plastyczna KUL. Ich pojawienie się w konfrontacji z żywym człowiekiem buduje wraz z muzyką, dramaturgię spektaklu. Mrok wyzwala za sprawą światła ich znaczenie i symbolikę. Dotykając świat egzystencji człowieka, jego wymiar duchowy i emocjonalny, zbliża nas do tajemnicy istnienia. Rzeźby (negatywy, z których stworzone zostały przywołane formy plastyczne) budują i dokumentują tworzywo, z którego powstaje spektakl.

19:30 – Zawód fotograf, reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – pokaz filmu / po projekcji spotkanie z reżyserką, prowadzenie: Maciej Gil / Wieczór z lubelskim dokumentem / I piętro / Rynek 25

Zawód fotograf

scenariusz: Natasza Ziółkowska-Kurczuk, Marcin Sudziński; zdjęcia: Paweł Banasiak; muzyka: Sebastian Mac dokument / Polska / 2015 / 46 min

Film opowiada o Lublinie poprzez fotografię i osobę młodego fotografa, który próbuje odkryć miasto oraz alchemiczne i magiczne właściwości samego medium. Dzięki swoistej eksploracji Marcin Sudziński spotyka na swojej drodze wielu ciekawych ludzi – ogarniętych pasją fotografów, podąża tropem starych fotografii, trafia w miejsca związane z utrwalonymi na nich obrazami. Filmowa wędrówka doprowadzi widza m.in. do paryskiego mieszkania Bogdana Konopki. Po projekcji spotkanie z reżyserką, prowadzenie: Maciej Gil – historyk kina i animator kultury filmowej.

18:00 – Granatowy zeszyt, reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – pokaz filmu / Wieczór z lubelskim dokumentem / Rynek 25

Granatowy zeszyt

zdjęcia: Paweł Banasiak; Tomasz Michałowski; muzyka Witold Lutosławski; opracowanie muzyczne Leszek Możdżer dokument / Polska / 2013 / 72 min

Film powstał w oparciu o notatki Witolda Lutosławskiego, które kompozytor prowadził w swoim pamiętniku, gdzie zapisywał prywatne opinie i refleksje na tematy związane z muzyką i sztuką, jak również rolą artysty we współczesnym świecie. Narrację w filmie prowadzi m.in. Leszek Możdżer. W dotarciu do świata artysty pomagają mu spotkania z jego rodziną i pracownikami instytucji przechowujących cenne materiały, które pozostały po nim i jego twórczości.

17:00 – Magiczne miasto, reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – pokaz filmu / Wieczór z lubelskim dokumentem / Rynek 25

Magiczne miasto

scenariusz: Natasza Ziółkowska-Kurczuk; zdjęcia: Tomasz Michałowski; muzyka: Henryk Kuźniak dokument / Polska / 2000 / 55 min

Lublin należy do miast magicznych jak Praga, Lizbona i Petersburg. Poczucie jego magiczności mieli chrześcijanie i chasydzi. Katastrofizm przewijał się też w poezji Józefa Czechowicza. Z dawnego Lublina pozostały pojedyncze obiekty, których przeznaczenie jest zupełnie inne niż pierwotne. Dramat niepamięci – tak można określić obecną sytuację.

22:00 – Czarne Lwy z Przedmieścia / duża scena / ul. Szajnochy


Czarne Lwy z Przedmieścia

Lubelski zespół, który kontynuuje muzyczne tradycje lat 60. i 70. Na niepowtarzalny styl zespołu ma wpływ nie tylko długoletnia współpraca (na scenie spotykają się cztery pokolenia!) i doskonałe zrozumienie muzyków, ale także umiejętność grania zabaw, które zadowolą najbardziej wymagającego słuchacza. Pielęgnują honor dobrego, weselnego muzyka, odrzucając ułatwienia, jakie przyniosły nowe elektroniczne wynalazki. Grają wyłącznie na instrumentach akustycznych. Ich brzmienie przywodzi na pamięć potańcówki, dancingi i wesela sprzed 50 lat.

Edward Brzozowski – saksofon tenorowy, klarnet; Piotr Kociubowski – trąbka, wokal; Adam Ardasiński – akordeon; Piotr Wróblewski – perkusja; Krzysztof Kukawski – kontrabas

21:30 – Sen o mieście, reż. Janusz Opryński / ul. Szajnochy

Sen o Mieście

 

Scenariusz i reżyseria: Janusz Opryński
Scenografia: Jarosław Koziara

Muzyka: Rafał Rozmus
Kostiumy: Monika Nyckowska
Realizacja nagrań i dźwięku: Jarosław Rudnicki
Realizacja światła: Jan Piotr Szamryk

Udział biorą: Daria Rabenda, Magdalena Kwiek, Martyna Pytel, Julia Maciaszek, Sara Skrajna, Piotr Błaszczak, Kuba Bałdych, Antoni Michalski, Jan Gałek, Wojciech Śieńko, Jakub Szwed, Artut Perskawiec, Daniel Chlibiuk, Mateusz Kownacki, Mariusz Tarkawian
Tekst historyczny autorstwa Michała Miłosza Zielińskiego czyta Zbigniew Dziduch, fragmenty „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza czyta Dorota Landowska
Produkcja: Barbara Sawicka

Chcemy opowiedzieć o kilku ważnych epizodach z historii naszego miasta. Przez cztery kolejne wieczory para młodych ludzi: ona – tańcząca na szarfie, on – chodzący po linie, w towarzystwie sztukmistrzów i innych artystów sztuki cyrkowej ukażą dramaty i upadki, wskrzeszenia i chwile wielkiego szczęścia wyjęte z naszej historii. To wszystko odbędzie się w dekoracjach Jarka Koziary z jego mistycznym wielkim słońcem i z muzyką wybitnego kompozytora Rafała Rozmusa. Dodatkowo w czasie trwania tego pokazu Mariusz Tarkawian będzie rysował historie ludzi.

20:00 – Orkiestra św. Mikołaja – koncert / duża scena / ul. Szajnochy

Orkiestra św. Mikołaja

We Wrocławiu nie zabraknie najlepszych lubelskich reprezentantów muzyki inspirowanej kulturą tradycyjną, ukazujących ją w nowym, współczesnym kontekście. W ramach Etnoprzekazów zapraszamy na koncert Orkiestry św. Mikołaja – liderów lubelskiego ruchu folkowego, prezentującego folk akustyczny. W marcu ukazała się 13. płyta zespołu – „Mody i Kody” i ten repertuar, nawiązujący do największych „hitów” folklorystycznych, będzie można usłyszeć we Wrocławiu.

Orkiestra św. Mikołaja: Anna Kołodziej – skrzypce, śpiew; Agnieszka Kołczewska – bębny, instrumenty perkusyjne, śpiew; Weronika Kijewska – wiolonczela; Bogdan Bracha – śpiew, skrzypce, fujarki, instr. stroikowe; Marcin Skrzypek – gitara, mandolina, koboz, cymbały, bębenki, śpiew

19:00 – 19:30 – Impro na ulicy / Lublin Street Band / mała scena / ul. Szajnochy

Poławiacze Pereł Improv Teatr – Impro na ulicy

improwizacja: Przemysław Buksiński, Remigiusz Jankowski, Łukasz Szymanek, Marcin Wąsowski, Michał Łysiak, Mirek Urban.

Codziennie w różnych godzinach pojawią się na ulicy improwizatorzy z lubelskiej grupy Poławiacze Pereł Improv Teatr. Ich improwizacja to zbiór kilkunastu reguł zachowania aktora na scenie, których zastosowanie pozwala opowiadać historie, ad hoc tworzyć nowe postacie i relacje między nimi, kreować świat. Spektakle charakteryzują się barwnym humorem, który pozwala z mówić z lekkością o trudnych nieraz problemach. Aktorzy do swoich działań chętnie włączają widzów, którzy stają się współtwórcami rzeczywistości kreowanej na scenie. Improwizacje Poławiaczy za każdym razem zaskakują, są eksperymentem zarówno dla widzów, jak i twórców, bowiem nikt z nich nie wie, jaki przebieg przybierze rozwijająca się historia.

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty

18:00 – Lubelska Federacja Bardów – koncert / ul. Szajnochy


Lubelska Federacja Bardów

Oryginalna formacja estradowa proponująca własne rozumienie rozrywki. Sposobem organizacji pracy przypominająca piwnice artystyczne, gdzie jest wielu autorów, kompozytorów i wykonawców. Czerpie wzorce z folkloru Kresów, muzyki klasycznej; nawiązuje do ambitnych nurtów rocka i popu. Charakteryzuje się niespotykaną potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością o stronę muzyczną i tekstową. Warte podkreślenia jest, że zarówno muzyka, jak i tekst są przeważnie dziełem członków zespołu. Najważniejsze występy w charakterze gwiazdy zanotowała podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, II Festiwalu Piosenki Prawdziwej (Sopot – Opera Leśna), Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy poezję”. Z sukcesem koncertowała w Wiedniu, Paryżu, Nowym Jorku, Lwowie i wielokrotnie w Londynie, najczęściej jednak w Polsce.

16:00 – 17:15 – Lublin Street Band / Impro na ulicy / mała scena / ul. Szajnochy

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty

15:00 – Zły, reż. Łukasz Witt-Michałowski – Scena Prapremier InVitro / spektakl / duża scena / ul. Szajnochy


Scena Prapremier InVitro: Zły

reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski; scenariusz: Dariusz Jeż, Grzegorz Kondrasiuk; muzyka: Paweł Passini; scenografia: Dariusz Jeż; opracowanie graficzne: Lech Mazurek; obsada: Przemysław Buksiński, Dariusz Jeż, Jarosław Tomica

Sztuka oparta na przeżyciach i doświadczeniach Dariusza Jeża, obecnie aktora Sceny Prapremier InVitro, który w przeszłości zajmował się działalnością przestępczą, za którą otrzymał i odsiedział kilkuletni wyrok. Podczas odbywania kary w Areszcie Śledczym w Lublinie spotkał reżysera teatralnego, Łukasza WittMichałowskiego, który w „Teatrze pod celą” realizował Lizystratę Arystofanesa. Wśród osadzonych-aktorów znalazł się także główny bohater. W ten sposób rozpoczyna się autentyczna opowieść o byłym przestępcy, który dzięki spotkaniu ze sztuką odmienił swoje życie.

12:00 – 17:00 – Lublin Street Band

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty

12:00 – 17:00 – Open Slackline / ul. Szajnochy

Open Slackline

Slacklining to dyscyplina sportowa polegająca na chodzeniu i wykonywaniu trików na napiętej taśmie o szerokości ok. 5 cm rozwieszonej między dwoma punktami. Często mylona jest z cyrkowym chodzeniem po linie. Slacklinerzy chodzą, skaczą i wykonują przeróżne ewolucje na taśmie zawieszonej nisko nad ziemią, między budynkami, a nawet między szczytami górskimi. Członkowie Slackline Lublin zapraszają wszystkich chętnych do wypróbowania swoich sił, bo jak twierdzą, nie jest to takie trudne.

12:00 – Spowiedź w drewnie, reż. Maria Pietrusza-Budzyńska – Teatroterapia Lubelska / spektakl / duża scena / ul. Szajnochy

Teatroterapia Lubelska: Spowiedź w drewnie

reżyseria, scenografia i kostiumy: Maria Pietrusza-Budzyńska; ruch: Jolanta Grabowska, Leszek Tes; przygotowanie wokalne: Halina Tes, Piotr Kiliański; obrazy Świątków: Dominika Mendel; oprawa muzyczna, realizacja dźwięku: Piotr Kiliański; przygotowanie tekstu: Leszek Tes; oświetlenie: Bartek Palij; występują: Mariusz Mąka, Norbert Góźdź, Agnieszka Zarzycka, Bożena Ufniarz Święty, Mariola Fus, Ernest Pilipczuk, Andrzej Strumpf, Adam Saran, Anna Mikusz, aktorzy Teatroterapii: M. Dziedzic, A. Dyluk, I. Grot, A. Jesionek, E. Korzeniowska, A. Kmieć, M. Kulesza, D. Mendel, A. Misiura, A. Siwko, S. Styżaj, S. Sławacki, A. Heldut–Tarnasiewicz, A. Ziemba

Spektakl o gniewie świętych, niezadowolonych ze swoich drewnianych wcieleń, winiących swojego (s)twórcę o brak talentu. Twórcą tym jest świątkarz – rzeźbiarz ludowy, który przed śmiercią spowiada się wystruganemu przez siebie Chrystusowi ze swojego (nie)udanego życia. Spektakl „Spowiedź w drewnie” wg Jana Wilkowskiego miał swoją premierę w 2000 r. Prace nad adaptacją sztuki trwały dwa lata. Były – przede wszystkim – drogą do języka jako fonicznego uzewnętrzniania wnętrza człowieka (nie)doskonałego, jego emocji, jego aktywności twórczej. W perspektywie – na tej drodze – chodziło o odnalezienie sensu życia i w życiu przez doświadczenie słowa, które było na początku. Doświadczanie wypowiedzenia się na scenie człowieka, za którego do tej pory mówiono/decydowano/myślano. Pozwoliło temu człowiekowi usłyszeć swój głos, przedstawić i prezentować to, co w nim rzeczywiste i nierzeczywiste. Uczynienia siebie sobą…


29.05 / nd

Wystawa najlepszych plakatów kulturalnych / Rynek 25/ parter

PlakatOn – najlepsze plakaty kulturalne w Lublinie 2010–2016

Wystawa najlepszych plakatów reklamujących najważniejsze wydarzenia kulturalne w Lublinie z kilku ostatnich lat. Prace najbardziej wziętych lubelskich grafików ukazują wysoki poziom artystyczny i dużą różnorodność formalną. Zbiory pochodzą z Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego PlakatOn działającego przy Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, które rokrocznie jest organizatorem konkursu PlakatOn.

10:00 – 21:00 – Eastreet – wystawa fotografii / I piętro / Rynek 25

Eastreet

To coroczna, międzynarodowa wystawa i publikacja książkowa poświęcona fotografii ulicznej i dokumentalnej z krajów Europy Wschodniej. Celem projektu jest przyjrzenie się człowiekowi w przestrzeni publicznej Europy Wschodniej, poprzez medium fotografii ulicznej – czyli niepozowane, spontaniczne zdjęcia, dokumentujące unikalne momenty, idee czy symbole. Eastreet to próba zbiorowego wizualnego opisu jakże złożonego i zróżnicowanego regionu, oraz spojrzenie na Europę Wschodnią ponad stereotypami, granicami i różnicami. Eastreet to unikalne w skali światowej przedsięwzięcie i najważniejszy w ostatnich latach międzynarodowy projekt fotograficzny wywodzący się z Lublina. Jak dotąd odbyły się trzy edycje, każda z nich miała premierę w Lublinie, a następnie prezentowana była w galeriach i na festiwalach fotograficznych poza granicami. Wystaw gościła w Belgii, Francji, Gruzji, Chorwacji, Kambodży, Tajlandii. Każdej edycji towarzyszy specjalna publikacja książkowa, zawierająca wszystkie prezentowane fotografie. Projekt realizowany jest corocznie w oparciu o otwarty nabór – do ostatniej edycji zgłoszono blisko 10 tys. zdjęć od autorów z całego świata. Podczas trzech edycji zaprezentowano łącznie ok 250 zdjęć z niemal wszystkich krajów szeroko rozumianej Europy Wschodniej. Dyrektorem i pomysłodawcą wystawy jest Tomasz Kulbowski (pochodzący z Lublina fotograf i promotor fotografii dokumentalnej). Stale współpracują z projektem: Joanna Kinowska (niezależna kuratorka, historyk sztuki specjalizująca się w fotografii) oraz Aleksander Bochenek i Grzegorz Ostręga (fotoreporterzy, edytorzy i nauczyciele fotografii dokumentalnej).

10:00 – 21:00 – Leszek Mądzik – Negatyw / I piętro / Rynek 25

Leszek Mądzik: Negatyw

Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) to niezawodowa scena założona w 1969 r., stanowiąca autorski teatr Leszka Mądzika, zrodzony z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. We Wrocławiu artysta zaprezentuje instalację scenograficzną, którą sam opisuje: Obecność obiektów, form rzeźbiarskich, śladów ludzkiego ciała wypełnia przestrzeń teatru Scena Plastyczna KUL. Ich pojawienie się w konfrontacji z żywym człowiekiem buduje wraz z muzyką, dramaturgię spektaklu. Mrok wyzwala za sprawą światła ich znaczenie i symbolikę. Dotykając świat egzystencji człowieka, jego wymiar duchowy i emocjonalny, zbliża nas do tajemnicy istnienia. Rzeźby (negatywy, z których stworzone zostały przywołane formy plastyczne) budują i dokumentują tworzywo, z którego powstaje spektakl.

20:00 – Kryjówka, reż. Paweł Passini – neTTheatre / piwnica / bezpłatne wejściówki

 


neTTheatre: The Hideout / Kryjówka

reżyseria: Paweł Passini; scenariusz: Patrycja Dołowy; projekcje: Maria Porzyc; scenografia: Zuzanna Srebrna; kostiumy: El Bruzda; światło: Marcin „Kabat” Kowalczuk; występują: Patrycja Dołowy, Joanna Kaczmarek, Daniel Moński, Beata Passini, Paweł Passini, Maria Porzyc, Katarzyna Tadeusz, Judy Turan

Spektakl opiera się na osobistej historii reżysera Pawła Passiniego opowiedzianej mu przez ciotkę Apolonię Starzec. Udało się jej opuścić getto poprzez wyjście przy Sądach na Lesznie w Warszawie, a następnie ukryć w domu słynnej aktorki Ireny Solskiej. Ukrywane Żydówki farbowano tam na „Aryjki”, wyposażano w fałszywe dokumenty, a następnie wysyłano do dostarczania wełny na swetry, z których sprzedaży czerpano środki na utrzymanie wielu osób. Spektakl opowiada też o procesie zbierania materiałów w postaci wywiadów z ludźmi, którzy ukrywali się podczas wojny; o nieoczekiwanym problemie z odmowami wywiadów, popartych pytaniami: „A po co ci to wszystko?”. Jak podkreśla reżyser: „opowiadamy o Polakach, którzy nagle w czasie wojny zostali oddzieleni od innych Polaków, bo byli Żydami. To oddzielenie pokutuje do dziś. W Polsce z jakiegoś powodu w odniesieniu do bycia Żydem mówi się ‚przyznać się’. A nasi rozmówcy często mówili: a ja jeszcze nie wyszedłem w szafy…”. Jednak nie tylko sama historia robi wrażenie na widzach, ale także niesamowita scenografia Zuzanny Srebrnej, dzięki której trafiamy do „kryjówki”, pod podłogę…

17:00 – Kryjówka, reż. Paweł Passini – neTTheatre / piwnica / bezpłatne wejściówki


neTTheatre: The Hideout / Kryjówka

reżyseria: Paweł Passini; scenariusz: Patrycja Dołowy; projekcje: Maria Porzyc; scenografia: Zuzanna Srebrna; kostiumy: El Bruzda; światło: Marcin „Kabat” Kowalczuk; występują: Patrycja Dołowy, Joanna Kaczmarek, Daniel Moński, Beata Passini, Paweł Passini, Maria Porzyc, Katarzyna Tadeusz, Judy Turan

Spektakl opiera się na osobistej historii reżysera Pawła Passiniego opowiedzianej mu przez ciotkę Apolonię Starzec. Udało się jej opuścić getto poprzez wyjście przy Sądach na Lesznie w Warszawie, a następnie ukryć w domu słynnej aktorki Ireny Solskiej. Ukrywane Żydówki farbowano tam na „Aryjki”, wyposażano w fałszywe dokumenty, a następnie wysyłano do dostarczania wełny na swetry, z których sprzedaży czerpano środki na utrzymanie wielu osób. Spektakl opowiada też o procesie zbierania materiałów w postaci wywiadów z ludźmi, którzy ukrywali się podczas wojny; o nieoczekiwanym problemie z odmowami wywiadów, popartych pytaniami: „A po co ci to wszystko?”. Jak podkreśla reżyser: „opowiadamy o Polakach, którzy nagle w czasie wojny zostali oddzieleni od innych Polaków, bo byli Żydami. To oddzielenie pokutuje do dziś. W Polsce z jakiegoś powodu w odniesieniu do bycia Żydem mówi się ‚przyznać się’. A nasi rozmówcy często mówili: a ja jeszcze nie wyszedłem w szafy…”. Jednak nie tylko sama historia robi wrażenie na widzach, ale także niesamowita scenografia Zuzanny Srebrnej, dzięki której trafiamy do „kryjówki”, pod podłogę…

19:30 – …bo jestem stąd, reż. Grzegorz Linkowski – pokaz filmu / po filmie spotkanie z reżyserem, prowadzenie: Maciej Gil / Wieczór z lubelskim dokumentem / I piętro / Rynek 25


…bo jestem stąd

scenariusz: Grzegorz Linkowski; współpraca reżyserska: Ryszard Wiencek, Krzysztof Ziemiec; współpraca realizatorska: Michał Siegieda; muzyka: Bartosz Wejman dokument / Polska / 2014 / 44 min

Poruszający obraz poszukiwania tożsamości Warmiaków. Konstrukcję dokumentu śledczego scala postać narratora, który prowadzi niemal detektywistyczną wędrówkę przez świat bohaterów. Przedstawia ich niesamowite historie, miejsca i dokumenty. Rozpoczyna od odkrycia tragicznych mordów w okolicach Olsztyna, dokonanych przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r., odnajduje świadków tych wydarzeń, którzy mimo że ocaleli, stali się ofiarami gwałtów, przesiedleń i wywózek do Związku Radzieckiego. Po projekcji spotkanie z reżyserem, prowadzenie: Maciej Gil – historyk kina i animator kultury filmowej.

18:30 – Wybaczyć wszelkie zło, reż. Grzegorz Linkowski – pokaz filmu / Wieczór z lubelskim dokumentem / Rynek 25

Wybaczyć wszelkie zło

scenariusz: Grzegorz Linkowski; zdjęcia: Wojciech Węgrzyn, Jacek Tarasiuk, Marcin Gąsiorowski; muzyka: Jacek Tarasiuk dokument / Polska / 2013 / 46 min

Dr Mariusz Zajączkowski (Polska) i dr Roman Kabaczij (Ukraina) analizują nieznane sensacyjne fakty, dotyczące rozmów pomiędzy AK i UPA z maja 1945 r. tuż po tragicznych wydarzeniach na Wołyniu, na kilka miesięcy przed Akcją Wisła, a które w efekcie prowadzą do zaprzestania bratobójczych walk i wspólnego zbrojnego wystąpienia przeciwko nowej komunistycznej władzy. W tym samym czasie w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu wyrusza na Ukrainę pielgrzymka z krzyżem bł. Jerzego Popiełuszki.

17:30 – Marsz żywych, reż. Grzegorz Linkowski – pokaz filmu / Wieczór z lubelskim dokumentem / Rynek 25

Marsz Żywych

reżyseria: Grzegorz Linkowski, Grzegorz R. Wróblewski; scenariusz: Grzegorz Linkowski; zdjęcia: Alex Pavlovicz, Grzegorz R. Wróblewski; muzyka: Vlad Kuryluk dokument / Polska / 2013 / 49 min

Dokument „…wpisany w Gwiazdę Dawida – krzyż” pokazywany był w wielu miejscach na świecie. Stąd też pewnego dnia do jego bohatera, ks. Waszkinela, zadzwonił Martin Bormann, syn najbliższego współpracownika Hitlera. Rozmowa wstrząsnęła księdzem. Po wielu staraniach i budzącej obustronne emocje korespondencji, udało się namówić syna kata i syna ofiar Holocaustu na spotkanie na terenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

17:00 – …wpisany w Gwiazdę Dawida – krzyż, reż. Grzegorz Linkowski – pokaz filmu / Wieczór z lubelskim dokumentem / Rynek 25

…wpisany w Gwiazdę Dawida – krzyż

scenariusz: Grzegorz Linkowski; zdjęcia: Jerzy Rudziński; muzyka: Artur Giordano biografia / Polska / 1997 / 28 min

Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel ma podwójne nazwisko i podwójną tożsamość. Urodził się w getcie w Święcianach. Wychowywany przez przybranych rodziców otrzymał święcenia kapłańskie, po czym po 12 latach dowiedział się, że jest Żydem. W filmie opowiada o swoim dramatycznym losie, zwierza z rozterek i przemyśleń, które doprowadziły go do spokoju wewnętrznego i pewności.

20:30 – Kameralny Chór Sacrum – koncert / duża scena / ul. Szajnochy

Kameralny Chór Sacrum: Flash Mob / koncert

Powstał w 2007 r. w Białej Podlaskiej, jednak od lat działa w Lublinie. Wykonuje głównie sakralną muzykę cerkiewną. Jego ideą od początku było propagowanie tradycji wywodzącej się z Kościoła Prawosławnego oraz muzycznej Kultury Wschodu. Dyrygentem Chóru jest Angelika Iwaniuk. Duchowość Kultury Wschodu i przenikanie się jej do społeczności Lublina ma zobrazować we Wrocławiu specjalnie przygotowany Flash Mob. Klasyczne piękno prawosławia odda klimatyczny Koncert Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu Chóru oraz Solistów. Synteza lubelskiej oraz wrocławskiej kultury duchowej nastąpi podczas oprawy Boskiej Liturgii w Cerkwi Katedralnej przy ul. Św. Mikołaja.

19:30 – Trzy opowiadania i muzyka – Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, reż. Tomasz Pietrasiewicz / spektakl / Centrum Edukacji Historycznej „Konspira” / pl. Solny 11


Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”: Trzy opowiadania i muzyka

reżyseria: Tomasz Pietrasiewicz; występuje: Witold Dąbrowski; muzyka: Jarosław Adamów (klarnet, sopiłka), Robert Brzozowski (kontrabas), Bartłomiej Stańczyk (akordeon) Adaptacja krótkich opowiadań Isaaca Bashevisa Singera z muzyką na żywo kapeli „SieGra”.Teatr NN od wielu lat prezentuje na scenie adaptacje opowiadań tego wybitnego żydowskiego pisarza. Ich wspólną cechą jest prostota formy i minimalizm: brak scenografii, rekwizytów, oszczędna gra świateł. Jeden aktor i towarzyszący mu muzyk. Dotychczas każdemu spektaklowi przypisany był tylko jeden instrument, który budował specyficzny klimat i dialogował z aktorem, jednak tym razem towarzyszą mu aż trzej muzycy.

17:00 – Prezentacja Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” / Centrum Edukacji Historycznej „Konspira” / pl. Solny 11

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”: Prezentacja multimedialna

Prezentacja będzie dotyczyć działań podejmowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w obszarze Pamięci o żydowskim Lublinie. Będzie ona multimedialnym wprowadzeniem do spektaklu wykorzystującym fragmenty wspomnień o przedwojennym Lublinie, archiwalne zdjęcia, utwory literackie i dźwięki. Prowadzenie: Joanna Zętar

16:00 – 17:00 – Flash mob – Kameralny Chór Sacrum / ul. Szajnochy

Kameralny Chór Sacrum: Flash Mob / koncert

Powstał w 2007 r. w Białej Podlaskiej, jednak od lat działa w Lublinie. Wykonuje głównie sakralną muzykę cerkiewną. Jego ideą od początku było propagowanie tradycji wywodzącej się z Kościoła Prawosławnego oraz muzycznej Kultury Wschodu. Dyrygentem Chóru jest Angelika Iwaniuk. Duchowość Kultury Wschodu i przenikanie się jej do społeczności Lublina ma zobrazować we Wrocławiu specjalnie przygotowany Flash Mob. Klasyczne piękno prawosławia odda klimatyczny Koncert Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu Chóru oraz Solistów. Synteza lubelskiej oraz wrocławskiej kultury duchowej nastąpi podczas oprawy Boskiej Liturgii w Cerkwi Katedralnej przy ul. Św. Mikołaja.

13:00 – 16:00 – Performance Art Meeting / Galeria Labirynt / ul. Szajnochy

Galeria Labirynt: Performance Art Meeting

Performance Art Meeting we Wrocławiu to efekt wspólnej pracy młodych artystów współpracujących z Pracownią Sztuki Performance Galerii Labirynt. Pracownia jest eksperymentem, funkcjonującym poza strukturami akademickimi. Została założona przez Waldemara Tatarczuka, działa całkowicie nieformalnie. Głównym polem aktywności Pracowni jest przestrzeń publiczna. Studenci działający w PSP realizują akcje efemeryczne oraz wideoperformances. Ostateczny kształt działania, które zaprezentują we Wrocławiu, będzie efektem warsztatów prowadzonych przez Waldemara Tatarczuka i Janusza Bałdygę oraz inwencji młodych artystów. Będzie to ich pierwsze wspólne, zapowiadane wcześniej działanie na żywo, gdyż dotychczas realizowali wyłącznie nieanonsowane wcześniej akcje, działające jak rodzaj łagodnego „zgrzytu” czy wirusa w codziennym życiu miast. Mają za sobą prezentację wideoperformances na Uniwersytecie Lingnan w Hongkongu.

10:00 – 13:00 – Oprawa Boskiej Liturgii / Kameralny Chór Sacrum / Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy / ul. Św. Mikołaja 40

Kameralny Chór Sacrum: Flash Mob / koncert

Powstał w 2007 r. w Białej Podlaskiej, jednak od lat działa w Lublinie. Wykonuje głównie sakralną muzykę cerkiewną. Jego ideą od początku było propagowanie tradycji wywodzącej się z Kościoła Prawosławnego oraz muzycznej Kultury Wschodu. Dyrygentem Chóru jest Angelika Iwaniuk. Duchowość Kultury Wschodu i przenikanie się jej do społeczności Lublina ma zobrazować we Wrocławiu specjalnie przygotowany Flash Mob. Klasyczne piękno prawosławia odda klimatyczny Koncert Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu Chóru oraz Solistów. Synteza lubelskiej oraz wrocławskiej kultury duchowej nastąpi podczas oprawy Boskiej Liturgii w Cerkwi Katedralnej przy ul. Św. Mikołaja.

12:00 – 16:00 – Lublin Street Band / Poławiacze Pereł Improv Teatr / Sztukmistrze

Lublin Street Band

Absolutna premiera! Lublin Street Band to projekt specjalnie powołany do życia na potrzeby prezentacji Lublina we Wrocławiu. Ideą przewodnią było stworzenie ulicznej orkiestry zarażającej pozytywną dawką jazzowej energii. Zespół składa się z młodych i zdolnych lubelskich muzyków grających na co dzień w różnych składach. Spektrum ich muzycznych zainteresowań jest szerokie, toteż można się spodziewać wypadów w rejony przeróżnych odcieni jazzu, funku, bebopu i momentów szalonej improwizacji. LSB zaprezentuje autorskie kompozycje wzbogacone o kilka standardów jazzowych. Moc instrumentów dętych podbitych gęstym perkusyjnym beatem porwie każdego!

Tadeusz Cieślak – saksofon altowy; Mateusz Gil – saksofon barytonowy; Marcin Suszek – trąbka; Sylwester Pudelski – trąbka; Tymoteusz Szpilarewicz – puzon; Krzysztof Redas – instrumenty


Poławiacze Pereł Improv Teatr: Legendy Dawnego Miasta

Inspiracją do spektakli będą podania, klechdy, przekazywane z ust do ust przez wieki opowieści, w których główne role, obok lubelskich postaci historycznych: Leszka Czarnego, Pięknej Złotniczanki, Jana Boczarskiego i Nieszczęsnej Rusałki, grają zwyczajni ludzie, mieszkańcy miasta, sąsiedzi, koledzy z pracy, przechodnie, przyjezdni. W czasie spektaklu będą snuć opowieści o niezwyczajnych mieszkańcach Dawnego Miasta i ich tajemnicach, które stały się miejskimi legendami, powtarzanymi do dziś w lubelskich podwórkach i bramach. W improwizację wplatane będą fragmenty opowieści, czytane przez moderatora/aktora. Gotowe opowieści posłużą za punkt wyjścia do zupełnie nowych historii, wypełnionych fantazjami publiczności i żywymi dialogami aktorów Improv teatru „Poławiacze Pereł”.

12:00 – 16:00 – Open Slackline / ul. Szajnochy

Open Slackline

Slacklining to dyscyplina sportowa polegająca na chodzeniu i wykonywaniu trików na napiętej taśmie o szerokości ok. 5 cm rozwieszonej między dwoma punktami. Często mylona jest z cyrkowym chodzeniem po linie. Slacklinerzy chodzą, skaczą i wykonują przeróżne ewolucje na taśmie zawieszonej nisko nad ziemią, między budynkami, a nawet między szczytami górskimi. Członkowie Slackline Lublin zapraszają wszystkich chętnych do wypróbowania swoich sił, bo jak twierdzą, nie jest to takie trudne.